:)

:)

miércoles, 28 de septiembre de 2011

roompper,,,

ii mii corazoonn see romppee unaa vezz maass,,,, qqee iioo soloo qiieroo qqee seass feliizz peroo qqee diificil eess dejarttee iir ii verr comoo algiien qqee noo soii io es qqiienn qiieress qqee tte agga feliiz,,,,,
ii qqee iia noo pueddoo nii resppirar,,, qqee mee duelee ii me sanggra el almaa xttii,,,,,

No hay comentarios:

Publicar un comentario